6 – 7 เมษายน 2566 การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำอธิบายรายวิชาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2566 ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม