24 มกราคม 2566 นักเรียน ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกับนักเรียนและครูโรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน SAKURA Exchange Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม