16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจูไลลา บินตี ยะห์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่แฝดกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาและร่วมลงนาม MOU ร่วมกันในการพัฒนา แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองต่างๆ และการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 โดยมีนายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณร่มหลี สุมาลี คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และทีมงานงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ดูภาพเพิ่มเติม