การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน

  • รอติดตามประกาศรับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-725985 ต่อ 12 หรือ
081-0927740 / 085-0204005