การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน

📌 การอัพโหลดเอกสารการสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนสามารถอัพโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อัพโหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

📌 ติดตามสถานะการสมัครสอบ (สำหรับนักเรียนที่ชำระเงินแล้ว) คลิกที่นี่

📌 แบบสำรวจข้อมูลความพร้อมของนักเรียนในการสอบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) คลิกที่นี่

📌 แนวปฏิบัติสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียน (คลิกที่นี่)

📌 แนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ประสงค์อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบและอุปกรณ์การสอบให้แก่นักเรียน คลิกที่นี่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง

สแกนคิวอาร์โค้ด Line open chat

📌Line open chat  รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นม.1 จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2565
📌Facebook : งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
📌Facebook : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
📌โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี , 085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน