การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 และรายละเอียด

–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)
–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)
–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 NEW (อัพเดท 18 กุมภาพันธ์ 66)

 

–>ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 NEW (อัพเดท 14 กุมภาพันธ์ 66)

–>แบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 Google form รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  https://forms.gle/xfUuZR5dXTsFD2T6A

 

***เอกสารสำหรับการมอบตัวและทำสัญญาในวันที่ 4 มีนาคม 2566
➊ สัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
➋ ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 ใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
➍ ตัวอย่างการเขียนใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
➎ เอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาฯ
➏ กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัว
➐ ใบรับรองแพทย์
➑ รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ
บริการเปิดบัญชีธนาคารที่โรงเรียน พร้อมหลักฐานสำหรับนักเรียนใหม่ (งานการเงิน)

 ☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี ,
                                                                                          085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง
 ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (20 มกราคม 2566)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (19 ธันวาคม 2565)

ประกาศการรับสมัคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สมัครและดูรายละเอียดที่ลิงก์ https://admission.pcshs.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 และรายละเอียด
📌📌ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 NEW (อัพเดท 14 กุมภาพันธ์ 66)

📌📌แบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

📌 Google form รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  https://forms.gle/xfUuZR5dXTsFD2T6A

 

***เอกสารสำหรับการมอบตัวและทำสัญญาในวันที่ 4 มีนาคม 2566
➊ สัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
➋ ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 ใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
➍ ตัวอย่างการเขียนใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
➎ เอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาฯ
➏ กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัว
➐ ใบรับรองแพทย์
➑ รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ
➒ หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักเรียนใหม่ (งานการเงิน)

 ☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี ,
                                                                                          085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง
 📌ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (20 มกราคม 2566)

📌ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (19 ธันวาคม 2565)

ประกาศการรับสมัคร
📌ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

👉สมัครและดูรายละเอียดที่ลิงก์ https://admission.pcshs.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 และรายละเอียด
📌📌ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 NEW (อัพเดท 14 กุมภาพันธ์ 66)

📌📌แบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

📌 Google form รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  https://forms.gle/xfUuZR5dXTsFD2T6A

 

***เอกสารสำหรับการมอบตัวและทำสัญญาในวันที่ 4 มีนาคม 2566
➊ สัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
➋ ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 ใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
➍ ตัวอย่างการเขียนใบมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
➎ เอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาฯ
➏ กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัว
➐ ใบรับรองแพทย์
➑ รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ
➒ หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักเรียนใหม่ (งานการเงิน)

 ☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี ,
                                                                                          085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง
 📌ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (20 มกราคม 2566)

📌ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (19 ธันวาคม 2565)

ประกาศการรับสมัคร
📌ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

👉สมัครและดูรายละเอียดที่ลิงก์ https://admission.pcshs.ac.th/