การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

📌ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (20 มกราคม 2566)

📌ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (19 ธันวาคม 2565)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน
📌ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

👉สมัครและดูรายละเอียดที่ลิงก์ https://admission.pcshs.ac.th/