ข้อความถวายพระพร
ชื่อ-สกุล

ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายสมพร ทิศ​เมือง​
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นายวิชัย บัวเนี่ยว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า:: นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
ข้าพระพุทธเจ้า::