นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ 1. นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า (2541-2542) 2. นางสาววิชุตา แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543) 3. นางสาวกนกกานต์ สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544) 4. นางสาวนริศรา ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545) 5. นายทินวัฒน์ สุขสง สหรัฐอเมริกา(2545-2546) 6. นางสาวนริศรา ศรีปาน สหรัฐอเมริกา (2546-2547) 7. นางสาวอัสมา  ง๊ะสมัน สหรัฐอเมริกา (2547-2548) 8. นางสาวอัครมณี แซ่จั่น จีน (2548) 9. นายศิปปชัย กุลนุวงศ์ สหรัฐอเมริกา (2548-2549) Read More …

นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด 2556 เหรียญทองแดง “การทดสอบแก้โจทย์ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย (มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย) นายอิลเลียส คลานุรักษ์ เหรียญทองแดง “การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย (มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ออสเตรเลีย ไทย) นางสาววรรลิยา วิไลลักษณ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง “การแสดงทางวัฒนธรรม (การรำมโนราห์)” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์มัวร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย Read More …

เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย

15/04/2019 Princess of Malaysia15 April 2019At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis,… SMSTSP 41th Excellence Awards Day 2019 22/04/2018 Princess of Malaysia22 April 2018At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis,… SMSTSP 40th Excellence Awards Day 2018 18/04/2017 Princess of Malaysia18 April 2017At Read More …

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันติหาชัย พ.ศ. 2542 เด็กหญิงเจนจิรา จันทะมุณี พ.ศ. 2544 นางสาวปิยธิดา สราญฤทธิ์ พ.ศ. 2545 นายชายธง ชูเรืองสุข พ.ศ. 2546 เด็กชายวิชานนท์ แซ่เจีย พ.ศ. 2547 นางสาวปานแก้ว ยักกะพันธ์ พ.ศ. 2552 เด็กหญิงนดา ยีมัสซา พ.ศ. 2555 นางสาวฮานาน สิดิ พ.ศ. 2555 เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง พ.ศ. 2556 นายอิรฟาน ปะดุกา พ.ศ. 2557 Read More …

นักเรียนรางวัลระดับชาติ

ปี รางวัล ผู้แข่งขัน/ประกวด 2549 เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวอัครมณี แซ่จั่น  ทุนมูลนิธิกาตาร์ ตัวแทนคณะเด็กไทยเข้าร่วมชมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 15 ประเทศกาตาร์ เด็กหญิงโรสลีน่า สุมาลี  2551 เหรียญทองแดง การพัฒนาเว็บด้วย OPENSOURCE SOFTWARE สาขาคณิตศาสตร์ จัดโดย สสวท. นายเมธา หวังธรรมมั่ง นายรังสิมันต์ นรารัตน์วงศ์ นายปริญญา ปานเล่ห์ 2552 ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดย สสวท. นางสาวศุกร์ธิดา หลีเดชดำรงค์ นางสาวมธุชารี โต๊ะยิ Read More …