รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูล กับ ร.ร.มุสลิมศึกษา
9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster