รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. พิธีถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร. จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster