รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ผอ.ร.ร. พร้อมด้วย

ผู้แทนครูบุคลากร เยี่ยมขอพรปีใหม่กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

บริเวณดดยรอบ ร.ร.จ.ภ.สตูล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster