รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรมมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการสรยุทธ์ หนูเกื้อ
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.10-18.00 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster