รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรม ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4
5-8 พฤษภาคม 2560 วันที่ 08.30-16.30 น.
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster