รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรม นักเรียนชั้น ม.4 รายงานตัว มอบตัวและทำสัญญารับทุน
5 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 - 15.00น.
ณ ห้องเสม็ดแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster