รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
Thailand-Japan Game Programing Hackathon
เมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

   
   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster