รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2562 นางสาวทักษิณี ลาเตะ

นักเรียนชั้น ม. 5/5 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

SAKURA Exchange in Science

ณ มหาวิทยาลัย Oita ประเทศญี่ปุ่น


   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster