รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน

ในรอบภาคเรียนที่ 1/2562 และการพัฒนาต่อยอดใน

ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster