รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

Workshop พัฒนาหลักสูตร Education Hub ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องเสม็ดขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster