รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องเสม็ดขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster