รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 ก.ย. 55 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยากร : อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

- อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- อดีตอาจารย์ โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา กรุงเทพฯ

   
   
   
   

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster