รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA ประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยม ร.ร.จ.ภ.สตูล
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster