รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563พิธีถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ (28 ก.ค.) เวลา 16.30 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster