รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนมาตรฐานของสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster