รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ. สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster