รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 20 ธันวาคม 62 เวลา 08.30-13.30 น. ม.1-6 ทุกคน ร่วมงาน

จ.ภ.สตูล ทำบุญร่วมใจ ณ เวทีวิทยาศาสตร์ และ

ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster