รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ครูหอพัก RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคลลกับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.


   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster