รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00-18.00 น.

ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ.สตูล


   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster