รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 2-17 ตุลาคม 2562 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ ร.ร.จ.ภ. สตูล

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster