รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

ครูหอพัก เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียน-

ประจำ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561

ณ เลค เทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster