รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.- 13.00 น.

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting ม.1-6

ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster