รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงาน

จ.ภ.วิชาการ'61 (PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2018)

ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 159 โรงเรียน จากประเทศไทย

วียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

และความสามารถของนักเรียน เวลา 08.00-16.00 น.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster