รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3(แคแสดช่อ 20)
17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 18.00น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster