รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงาน

PCCST Science Fair 2018 และตัวแทนนักเรียน ไทย เวียดนาม

มาเลเซีย อินโดนีเซีย 6 โรงเรียน นำเสนอโครงงานระดับนานาชาต

7 โครงงาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster