รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 15 มกราคม 2563 ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ

ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ หอประชุม

20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster