รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรม PCCST Student Training Camp For CEFR Project
11-13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster