รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster