รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาเคมี

วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร

- อดีตข้าราชการครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ
- อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา (GET) กรุงเทพฯ
   
   
   
   

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster