รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

ประชุมผุ้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster