รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 12 มกราคม 2562 ม.3 สอบรอบสองเข้า ม.4

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2562 ณ ร.ร. จ.ภ.สตูล (สอบ 12-13/01/62)

   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster