รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00-22.00 น.

การแสดงสี่ภาคนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster