รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมและโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาศึกษาดูงาน
10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster