รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 10 มกราคม 2562 ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ

ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เวลา 09.00-12.00 น. และ ม.ปลาย

เวลา 13.30-17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster