รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร. จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster