รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster