รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
   นายสรยุทธ หนูเกื้อ ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ศึกษาดูงาน Super Science High School
ในวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น
   
   
   
   
   
   

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster